Personvernerklæring

1. Behandlingsansvarlig

Ole Harbosen er på vegne av Dicer Harbosen behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

2. Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder: navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk og adferdsmønster på vår nettside, dvs. opplysninger om hvordan den enkelte kunde navigerer på siden.

3. Formål med behandlingen

3.1 Ved salg

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg. Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon i forbindelse med ditt kjøp

3.2 Nyhetsbrev

Dersom du har meldt deg på vårt nyhetsbrev vil vi via Omnisend jevnlig sende ut nyhetsbrev på e-post. Vi vil lagre din e-post i en database hvor Omnisend er databehandler. Omnisend har en egen personvernerklæring. Denne kan du finne HER.

E-postadressen lagres i en egen database og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv. Vi vil aldri dele din e-postadresse med andre.

3.3 Kontaktskjema

Når du kontakter oss via kontaktskjema vil meldingen og informasjonen bli tatt vare på i sin helhet i form av en e-post. Vi har behov for disse opplysningene for å kunne behandle din forespørsel og identifisere ditt behov.

4. Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon og e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b). Der du har samtykket vil det også benyttes opplysninger for å gi deg informasjon i forbindelse med ditt kjøp, samt gode tilbud, via e-post, telefon, SMS og postutsendelser. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

5. Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt på våre nettsider. Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best mulig kundeopplevelse og service.

6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

I forbindelse med vårt nyhetsbrev vil vi lagre din e-post eventuelle bekreftelse i en database hvor Omnisend er databehandler. Omnisend har en egen personvernerklæring. Denne kan du finne HER.

Chat-funksjonen vi benytter oss av leveres av Facebook Messenger, og underlegges deres egne betingelser, retningslinjer for data og retningslinjer for informasjonskapsler.

7. Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. Andre opplysninger, bl.a. innhold i handlekurv, slettes automatisk etter 90 dager.

Dersom du abonnerer på vårt nyhetsbrev er e-postadressen lagret i en egen database og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

8. Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

9. Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig via vårt kontaktskjema, eller til følgende adresser:
post@dicer.no

Dicer Harbosen
Østerli terrasse 21b
Org. nummer: 926 959 190